skartování dokumentů

Jakoukoli papírovou dokumentaci zlikvidujeme za Vaší přítomnosti v čase který Vám bude vyhovovat